บริษัท อินเตอร์คอนเน็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
โทร 082-6442345

NEC


NEC

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC PABX ( SL-2100 )

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC PABX ( SL-2100 )

฿ 0.00 สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC PABX ( SV-9100 )

ครอบคลุมได้ถึง 1,296 พอร์ตโดยควบคุมจาก CPU ใหม่จำนวนสูงสุดพอร์ตขยาย 1,296 (400 สายนอก+ 896 สายภายใน) All-in-One UC (UC suite / กล่องข้อความ)

฿ 0.00 สอบถาม
โทรศัพท์ NEC SL1000

เป็นโทรศัพท์แบบ Hybrid Design คือสามารถต่อหัวเครื่องโทรศัพท์ แบบ Key Telephone หรือ Single line ได้ใน Port เดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของแผงวงจร

฿ 0.00 สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC AK Series

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC AK Series

฿ 0.00 สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC 2000IPS

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC-2000IPS

฿ 0.00 สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV-8100

คุณลักษณะของตู้สาขา NEC Univerge SV8100 (PBX Features) VoIP and Traditional Voice Support - ตู้โทรศัพท์สาขา SV8100 รองรับเทคโนโลยี VoIP และยังคงสนับสนุนการทำงานร่วมกับ Traditional Voice แบบเดิม

฿ 0.00 สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC Aspila EX

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC Aspila EX

฿ 0.00 สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ UNIVERGE SV-9300

ตู้สาขาโทรศัพท์ UNIVERGE SV-9300

฿ 0.00 สอบถาม
โทรศัพท์ Keyphone SL-2100

โทรศัพท์ Keyphone SL-2100

฿ 0.00 สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC-8300

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC-8300

฿ 0.00 สอบถาม